חקירות כלכליות שליליות

אלו הן חקירות כלכליות אשר לרוב, מבוצעות במסגרת חוב קיים של ישות משפטית חייבת, אשר אינה פורעת חובותיה. מטרת החקירה הינה לאפשר לנושה (מזמין החקירה), להיפרע מאותה ישות משפטית חייבת באמצעות כלל הנכסים שאותרו בחקירה- כספים וזכויות שוות – כסף אחרות, נכסים (מקרקעין ומטלטלין), זכויות החייב אצל צד ג' ועוד. מרגע שמאותרים נכסים כאמור, הדבר מקל לאין שיעור על הליך גביית החוב.    

איתור זכויות כספיות העומדות לחייב ושאר נכסים שווי כסף אשר מהם ניתן להיפרע – הינו המומחיות שלנו.

חקירה כלכלית זו אשר אנו עורכים עבור לקוחותינו, מהווה אחד הביטויים המובהקים לניסיון שצברנו במשך השנים ואשר מאפשר לנו במהלך יצירת דו"ח החקירה לחשוף בפניכם את כלל הנכסים אשר מהם ניתן להיפרע מהחייב. זאת,  באמצעות הטלת עיקולים על כספים ושאר זכויות של החייב ובהמשך להיפרע ע"י מימושם של הכספים והנכסים כאמור.

הסיטואציות בהן עולה הצורך "לתרגם" את האינטרסים המשפטים שלנו לכסף, היינו להוציא מהכח אל הפועל את פסק הדין אשר ניתן לטובתנו המורה לחייב לשלם את חובו כלפינו, הינן מגוונות.  המכנה המשותף לכולן הינו המחשבה המוקדמת של התובע (כשמדובר בתביעה בבית המשפט וטרם ניתן פס"ד) או של הנושה (כאשר ישנו חוב פסוק או חוב אחר המוגש ישירות להוצל"פ) כי עליו למנוע מהחייב לפעול להברחת נכסיו – עם היוודע לו על דבר פתיחת ההליכים המשפטיים כנגדו, בבית משפט או בלשכת ההוצל"פ, מתוך כוונה לסכל את ביצוע ההליכים לשם גביית החוב.

ויודגש, כי פעולות אלה אשר מבטיחות כי לא יעשה כל שינוי במצב המשפטי של אותם נכסים שבבעלות החייב, לרבות שינוי בזהות הבעלים –  לעיתים קרובות ורבות "מצילות" את הנושים ממצב בו לא תהא כל דרך להיפרע מהחייב בשל שנכסיו הוברחו ו/או נמכרו לצד ג'.

מצב כזה בו הוברחו נכסי החייב, בין אם באופן פיקטיבי (העברת בעלות לאדם קרוב – למראית עין בלבד) ובין אם מכירה לצד ג' "אמיתי" (על מנת להקדים את הנושים במכירת הנכס ולקבל את התמורה הכספית עבורו) – הרי שכל הפעולות המשפטיות בהן טרח הנושה לנקוט (לרבות הליכים בבית משפט, פתיחת תיק הוצל"פ וכיוצ"ב) – ירדו, ככל הנראה, לטמיון.

זאת, מהסיבה שמרגע שהחוב אינו נפרע ב"דרך המלך" ובמיוחד כשהמדובר בחייב מתחמק או שיטתי, הרי שאיתור הנכסים, הזכויות והכספים שבבעלות החייב, הופכים לנכס החשוב ביותר עבור הנושה – כבבחינת הדרך הזמינה והאפשרית ביותר להיפרע מן החייב ולפרוע החוב במלואו.

 

בהקשר זה ו"על קצה המזלג", במקרים רבים, ובמיוחד כשהמדובר הוא ב"חייבים שיטתיים" בעלי היסטוריית חובות עשירה, ניתן למצוא נכסים אשר החייב נוהג בהם כב"מנהג בעלים", אך אינם רשומים על שמו במרשמים הרלבנטיים (כגון רכב, חברה, נכס נדל"ן) – והכל כאמור במטרה למנוע מנושיו לעקל ולממש את הנכסים לצורך פירעון החוב, בכך שרושם אותם על שמו של אדם אחר שאין לו קשר לחוב. במקרים כאלו, פסק הדין או החוב הפסוק הקיים לטובת הנושה וכנגד החייב – יהא ריק מתוכן היות ו"אין" כביכול נכסים ע"ש החייב, באופן פורמאלי, מהם ניתן להיפרע.

מכאן, שיש להוכיח קיומו של "מנהג בעלים" בנכס או – כשהמדובר הוא בחברה –  לבצע חקירה שעניינה "הרמת מסך" בין החייב לחברה (אשר נרשמה בבעלות אדם אחר) ולעגן את התשתית הראייתית אודות ממצאים אלו באופן ראוי והולם, שיהיה חזק דיו כדי לבסס את עובדת היותו של הנכס מצוי (הלכה למעשה), בבעלות החייב. זאת, לצורך הרחבת החזית אשר במסגרתה ניתן לפרוע את החוב – גם לנכסים אלו אשר הוברחו.  גם כאן, על החוקר הפרטי המבצע פעולות אלה, להיות מיומן, מנוסה ובקיא ביותר בכל הנוגע לדרכי הוכחת "מנהג בעלים" בצורה אופטימאלית, שכן לרוב, מה שידעת אך לא הוכחת – כאילו לא ידעת….           

צוות החוקרים ב"מור-טל חקירות" פועל באופן היעיל והממוקד ביותר לאיתור נכסיהם של החייבים, תוך שהניסיון הרב שנצבר במהלך השנים ע"י החוקרים, מאפשר ללקוחותינו להיפרע באופן הממצה ביותר מהחייבים ולמקסם את אפשרויות הגבייה העומדות בפניהם.

יודגש, כי קיימת אפשרות בחלק משמעותי מהחקירות הנוגעות ל"הרמת מסך" והוכחת "מנהג בעלים", להימנע מפעילות שטח (כגון מעקבים) המגדילה את הוצאות החקירה, ולעגן ממצאים מבוססים באמצעות תחקורים טלפוניים (מגובים בהקלטות) המבוצעים ע"י מתחקרים מהשורה הראשונה וכן באמצעות השגת תשתית ראייתית מהימנה אשר אינה כרוכה בפעילות שטח.

גם כאן – הניסיון שלנו פועל לטובת הלקוח !