בדיקת האזנות סתר

אחת המגרעות של התקדמות הטכנולוגיה היא "הנגשת" עבירת האזנת סתר לציבור הרחב, כך שביצועה הוא קל משמעותית ביחס לבעבר.

ראשית נציין כי לפי "חוק האזנת סתר התשל"ט 1979 ביצוע האזנת סתר הינה עבירה פלילית חמורה שהעונשים הצפויים בגינה הינם עונשים כבדים.

למרות העונש הכבד, גופים רבים אינם בוחלים בביצוע האזנות סתר למתחרים עסקיים, לגורמים אשר מסוכסכים עמם, לבני זוג ועוד.

ברשותנו ציוד לאיתור האזנה מהמתקדמים כיום, חברתנו מבצעת בדיקות מקיפות לאיתור האזנות סתר אשר הוסלקו במשרדים, בבתים, ברכבים ובכל מקום בו הנך נמצא.

במידה וקם החשש כי הנכם נתונים תחת האזנה,  הרי שכל היסוס ושיהוי הינו מיותר, לשיטתנו. יש לבצע בדיקה בהקדם על מנת לשלול אפשרות כזו וכן על מנת לאפשר למזמין הבדיקה להמשיך ולהתנהל באופן רגוע ושקט.