מניעת ריגול תעשייתי

כחלק בלתי נפרד משגרת העסקים הרגילה, נוהגים ארגונים כלכליים לאסוף מידע אודות מתחריהם.  שימוש במידע שנאסף מאפשר את מיצוב החברה במקום אטרקטיבי מול קהל הלקוחות הקיים או הפוטנציאלי.

בעוד שפעולות איסוף מידע מסוימות עשויות להיחשב לחוקיות (בבחינת מודיעין עסקי לגיטימי), הרי שפעולות אחרות מהוות ריגול תעשייתי שהינו אסור עפ"י דין. למצער, ארגונים עסקיים לא מעטים אינם בוחלים באמצעים פסולים אלו ומבצעים ריגול תעשייתי אשר הינו – מעבר להיותו אסור עפ"י דין- גם הרסני ומזיק ביותר לארגון אשר אחריו מרגלים.

רבות ומגוונות הן הטכניקות בביצוע ריגול תעשייתי –  השתלת גורמים חיצוניים אל תוך החברה בכיסוי של נותני שירותים  )טכנאים או ספקים), פיתוי עובדים מהחברה ) החל בעובדי ניקיון, שומרים וכד' וכלה בעובדים בכירים יותר אשר חשופים למאגרי המידע והמשאבים כעניין שבשגרה( ואף חיטוט בפחי אשפה / גריסה לאיתור מידע רלוונטי ש"הושמד".

יתרה מכך, עם התקדמות הטכנולוגיה התפתחו גם הטכניקות להשגת המידע הנדרש, כגון הסלקת מכשירי האזנה לטלפונים נייחים, לטלפונים ניידים ולמכשירי פקס, משדרי חדר וכמובן חדירה למחשבי החברה באמצעות "האקרים".

לצערנו הרב, אלו הן רק מקצת השיטו והפעולות, בהן משתמשים המתחרים, באמצעות אנשי מקצוע מתאימים.

אנו במורטל חקירות מבצעים פעילות חקירתית שמטרתה מניעת ריגול תעשייתי וכן טיפול במקרה בו אותרה פעילות חריגה זו (לרבות איסוף מידע ואסמכתאות במישור הראייתי לגבי הפעילות החריגה אשר אותרה) , תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה המקצועית והחוק.

במסגרת פעילותנו בתחום זה, אנו מאמינים כי המפתח הוא בידי הגורם האנושי.  בנוסף לשילוב בעלי המקצוע הרלבנטיים בעבודתנו, בדיקות לאיתור האזנה ואיתור משדרים, אנו עוסקים בביצוע "סקר סיכונים", בתכנון מערכות אבטחה, בהכשרות והדרכות- לרבות תדרוך לנסיעות לחו"ל,  באבטחת מידע פיזי ווירטואלי ובגיבוש תכנית אבטחת מידע שוטפת כולל הדרכה והטמעה.

אנו ממליצים על פיקוח ובקרה שוטפים,  ביקורות ותרגולים לשימור רמת הדריכות והערנות.