איתור ומניעת מעילות

משולש המעילה – לחץ, הזדמנות והצדקה.

הלחץ הינו המניע לביצוע המעילה, ההזדמנות היא "מתן" האפשרות והכלים לביצועה ואילו ההצדקה, הינה הגישה שאימץ המועל ולפיה הכספים אכן מגיעים לו (לגיטימציה מצפונית).

מעילה היא מילה המאגדת בתוכה עולם ומלואו בכל הקשור לשיטות פעולה מתוחכמות ביותר לביצוע הונאה תוך הפרת אמון וזאת ע"י הוצאת כספים או נכסים אחרים במרמה- בדרכים רבות, עד כדי גרימת נזק בלתי הפיך לעיתים.

במהלך שנות פעילותנו, נחשף משרדנו לסוגי מעילות שונים ומגוונים, אשר בוצעו הן ע"י עובדים בכירים והן ע"י עובדים אחרים, לעתים באופן עצמאי ולעתים בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים וכן מעילות אשר בוצעו ע"י גורמים חיצוניים אשר אינם עובדי החברה. הסבת המחאות, רישום עובדים/ספקים פיקטיביים, "זיכוי" לקוחות והקמת חברות "וירטואליות" הן רק טיפה בים בכל הנוגע לדרכי ביצוע מעילות בגופים עסקיים.

חברתנו עוסקת באיתור דרכי המעילה, הגורמים המעורבים בה, כימותה והטמעת בקרות למניעת הישנותה. חוקרי משרדנו הינם בעלי ידע אקדמאי נרחב מעולם המשפט, הכלכלה והחשבונאות המשלבים את ניסיונם והשכלתם לטובת איתור ההונאה והגורמים המעורבים בה, עד להגשת דוח חקירה והופעה בבתי המשפט כעד מומחה.

אנו ב"מור-טל חקירות" מאמינים, כי הכל נמצא בפרטים הקטנים וכי שימת לב מיוחדת ל"אורות אדומים" העשויים להצביע על אי תקינות הינה הכרחית: רמת חיים גבוהה בהקבלה למקורות הכנסה, הימנעות מיציאה לחופש, בעיות הימורים, הלוואות בשוק אפור, ריכוזיות ואף עודף רצון לסייע.

חקירה יזומה עוד קודם לחשדות יכולה למנוע נזקים כספיים רבים ועוגמת נפש רבה לכל הצדדים.

בנוסף לאמור לעיל, חברתנו מבצעת סקר סיכונים, הטמעת קוד אתי, בדיקות במסגרת מיון מועמדים לעבודה, בדיקות פוליגרף, ניהול אבטחת מידע תוך איתור חריגים במערכות המידע, בדיקת מהימנות ספקים/לקוחות והקמת מערך בקרה פיזי.

כמו כן, כשירות ללקוחותינו, חברתנו מעבירה הרצאות ומפגשי תדריך תקופתיים, בהם משתתפים בעלי התפקידים הרלבנטים בגוף המבוקר – בהתאם לצורך ולמהות המפגש. במפגשים אלה, מנכ"ל חברת "מור-טל חקירות" – יעקב (קובי) רווח וצוות החוקרים הפרטיים הבכירים בחברתנו חותרים להחדרת המשמעת הגבוהה, המודעות והזהירות בכל הנוגע להגנה מפני מעשי מרמה המבוצעים כנגד התאגיד וכן מתדרכים את העובדים בכל הנוגע לאבטחת ושמירת מידע ומניעת הדלפות.